it7 s.r.o.
Kamenárska 2692/5
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 47 445 572
DIČ: 202 387 9187
Nie sme platcami DPH

SK81 1100 0000 0029 4404 3912
TATRSKBX

SK75 8330 0000 0022 0048 1864
FIOZSKBAXXX